Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

Keuring conform NEN 3140

Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 (Hoogezand - Sappemeer, Midden - Groningen)
Keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 (Hoogezand - Sappemeer, Midden - Groningen)

Inleiding

Bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers én voor de omgeving. Door het gebruik van de arbeidsmiddelen gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dit als gevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval is een mogelijk gevolg. Om die reden is de wetgeving gericht op het waarborgen van de veilige staat van arbeidsmiddelen gedurende de hele gebruiksduur.
Doelvoorschriften
De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die eisen stelt aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek, is in Nederland vervat in het Arbobesluit hoofdstuk 7 (Veiligheid van arbeidsmiddelen en specifieke risico’s). Het Arbobesluit valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De hierin opgenomen eisen gelden zowel voor nieuwe als reeds in gebruik zijnde elektrische arbeidsmiddelen.
Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
Daarnaast worden deze keuringen ook vaak verplicht vanuit een ISO of VCA certificering.

NEN 3140

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geïnspecteerd dienen te worden.

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:
Een visuele controle;
Een controle door meting of beproeving;
Een registratie moet worden bijgehouden;
De inspectie moet aantoonbaar zijn;
Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

Handhaving wet en regelgeving

De handhaving van de wetgeving voor elektrische arbeidsmiddelen ligt bij de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie). Tijdens reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen kan de machineveiligheid en elektrische veiligheid worden meegenomen in de onderzoeken. Naar aanleiding van overtredingen heeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om boetes op te leggen.

Uw elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 laten keuren?

Onze servicemonteurs zijn hiervoor opgeleid en kunnen dit op locatie uitvoeren.

Dit kan tegelijk met uw andere veiligheidsmiddelen (brandblussers /  noodverlichting /
 AED)

U kunt voor het keuren een contract met ons afsluiten. Wij nemen tijdig contact met u op om de keuring uit te voeren. Als u meer informatie wilt, een offerte of een contract voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Keuring van ladders, trappen of rolsteigers

Naast het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 keuren wij ook ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484.