Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden en situatieschetsen

Tekeningen / Plattegronden - Ontruimingsplan opstellen (Hoogezand - Sappemeer, Midden - Groningen)

Ontruimingstekeningen

Deze tekeningen zijn voorzien van de vluchtwegmogelijkheden van een gebouw.
Daarnaast staan de veiligheidsmiddelen ingetekend die in een gebouw hangen.
Hierbij kan gedacht worden aan blusmiddelen, EHBO materialen en AED’s.
Het is belangrijrijk dat deze tekeningen overzichtelijk zijn en niet te veel informatie bevatten.
Ze moeten voor iedereen snel te begrijpen zijn.
De tekeningen worden gemaakt volgens de nieuwste norm, de NEN1414.

Veiligheidsplattegrond

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond waarop veiligheidsinformatie over een gebouw staat en deze tekeningen moet u verplicht toevoegen aan een ontruimingsplan. Er staat meer informatie op dan op een ontruimingsplattegrond. Dit maakt de plattegrond niet geschikt om op te hangen, omdat te veel informatie snel lezen niet ten goede komt. Op een veiligheidsplattegrond kunnen de volgende zaken staan aangegeven: brandblusmiddelen, rookmelders, slow whoops, gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandwerende scheidingen. De tekeningen worden gemaakt volgens de nieuwste norm, de NEN1414.
Veiligheidstekeningen opstellen Teuben Brandbeveiliging Hoogezand Sappemeer (Midden-groningen)

Tekeningen t.b.v. gebruiksmelding volgens bouwbesluit.
(Artikel 1.19. Indiening gebruiksmelding, lid 6. Bouwbesluit 2012)

Situatieschets

Situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000
Situatieschets opstellen Teuben Brandbeveiliging Hoogezand Sappemeer (Midden-groningen)

Plattegrondtekening

Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:

 • 1. schaalaanduiding;
 • 2. per bouwlaag:
  • hoogte van de vloer boven het meetniveau (aansluitend terrein);
  • gebruiksoppervlakte;
  • maximaal aantal personen;

 • 3. per ruimte:
  • vloeroppervlakte;
  • gebruiksbestemming;
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimten;
  • opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;

 • 4. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  • vluchtroutes;
  • draairichting van deuren;
  • zelfsluitende deuren;
  • sluitwerk van deuren;
  • vluchtrouteaanduidingen;
  • noodverlichting;
  • oriëntatieverlichting als bedoeld;
  • brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  • brandslanghaspels;
  • mobiele brandblusapparaten;
  • droge blusleidingen;
  • brandweeringang;
  • sleutelkluis of –buis;
  • brandweerlift.

  Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het opstellen van tekening / plattegronden

  Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of meer informatie over het opstellen van tekeningen/plattegronden.