Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

Beheerder brandmeldinstallatie (BMI)

Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig dient er volgens de NEN 2654-1(onderhoudsnorm) een beheerder aangesteld te worden. Dit moet een aantoonbaar vakbekwaam persoon zijn. Er kan voor gekozen om iemand hiervoor op te leiden (zie pagina opleidingen), maar vaak is het moeilijk om iemand binnen een organisatie te vinden die deze extra taken kan uit voeren.

Daarom is er een mogelijkheid om dit uit te besteden aan Teuben brandbeveiliging.
Hieronder een overzicht van de taken als beheerder BMI zoals die uitvoert dienen te worden.

De maandelijkse controle omvat de volgende werkzaamheden:

Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en de eventuele nevenpanelen (mits aanwezig, een visuele controle en lampentest)
Een goede werking van de optische en akoestische indicatoren (Led’s/zoemer) moet worden gecontroleerd 

De doormeldfunctie voor brandmeldingen moet worden gecontroleerd door een brandmelder in alarm te brengen
De correcte ontvangst van de brandmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC 

De doormeldfunctie voor storingsmeldingen moet worden gecontroleerd door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken 

De correcte ontvangst van de storingsmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC

De controles per 4 en 8 maanden bestaan uit: 
Dezelfde controles als de maandelijkse controles aangevuld met:
Een visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.
Een visuele controle of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn
Een visuele controle of brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van inventarisgoederen bevinden 

Een controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan. 

Een controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet 

Een controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's e.d. nog voldoen aan de werkelijke situatie 

Een controle van de meldfunctie van alle meldergroepen