Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

Beter een brandveilige buur dan behulpzame brandweermannen

Cartoon: Tom Janssen / BBN

Een aanzienlijk deel van de architecten, gebouweigenaren en gebouwgebruikers ervaart het toepassen van brandveiligheid als een ‘moeten’, als een vervelende klus waar maar zelden van geprofiteerd kan worden. Als dan toch de schouders hieronder worden gezet, steken al snel vier misvattingen de kop op.

1.) ‘Ik voldoe aan het Bouwbesluit’

Is de veiligheid gewaarborgd in een gebouw dat aan het Bouwbesluit voldoet? In juridische zin (meestal) wel, maar de praktijk blijkt vele malen weerbarstiger. Een gebouw wordt op basis van het Bouwbesluit vluchtveilig verklaard, maar dat geldt alleen voor zelfredzame mensen. Het aantal 65-plussers groeit tussen 2015 en 2040 met ruim 1.6 miljoen mensen, een toename die niet te vergelijken is met de schommelingen in de andere leeftijdsgroepen. Die groeiende groep ouderen woont enerzijds steeds langer thuis, waar ze vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken krijgen met brand en een groter risico lopen. De verwachting is dat in 2030 maar liefst 50 procent van de dodelijke slachtoffers van brand 65+ is. Anderzijds woont een grote groep van deze ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen. In het geval van brand, kunnen zij veel minder makkelijk vluchten. Het waarborgen van hun veiligheid, zowel in het Bouwbesluit als in de investeringsmaatregelen, is daarom de uitdaging van de toekomst.

2.) ‘De brandweer redt mijn gebouw’

De brandweer heeft één doel: het redden van mensen. Daarnaast zal de brandweer proberen te voorkomen dat aanpalende gebouwen ook vlam vatten. In de praktijk komt dit vaak neer op het gecontroleerd laten uitbranden van het pand. Dit lijkt fatalistisch, maar er zijn een hoop maatregelen die u kunt treffen om te voorkomen dat uw brandmeldinstallatie niet gewoon een afbrandmeldinstallatie is. Neem het heft in eigen hand en investeer bijvoorbeeld in sprinklers, die beginnende branden onder controle houden en soms zelfs blussen.

3.) ‘Ik heb mijn brandveiligheid goed op orde, dus ben ik veilig’

Toen in 2008 bij Leen Bakker in Amsterdam brand ontstond, brandde vervolgens ook de panden van Halfords, TNT en Gamma af. De schade betrof € 15.600.000. De brandwerende scheidingen bleken onvoldoende om de brand te stuiten. Dergelijke kennis is al bekend bij de bouw, wat wederom duidelijk maakt dat brandveiligheid vooral een keuze en overweging is.
Als een bedrijf zich vestigt in de nabijheid van anderen, of zelfs in een bedrijfsverzamelgebouw, dan is de onderlinge afhankelijkheid erg groot. Wees hiervan bewust, want het gebeurt regelmatig dat bedrijven (flinke) schade oplopen door een brand bij de buren. De volgende vragen kunnen als vertrekpunt gelden:

  • Kent u de buur-bedrijven goed en weet u welke activiteiten daar plaatsvinden?
  • Is de zichtbare orde en netheid daar volgens u goed?
  • Is er brandbare buitenopslag, zoals pallets of (uitpuilende) afvalcontainers?

4.) ‘Ik ben goed verzekerd’

Juist omdat de impact van een brand, zowel voor particulieren als voor bedrijven, zo groot is, wordt deze vaak onderschat. De nasleep omvat meer dan alleen het herstellen van de schade of herbouwen van het pand. Veel bedrijven gaan failliet of lopen imagoschade op. Als een pand afbrandt, komen de werkzaamheden (lees: inkomsten) weliswaar stil te liggen, maar lopen de lonen en andere kosten gewoon door. Ook het schadeafhandelingstraject kan moeizaam zijn. Uitkering bij niet getaxeerde panden of inventarissen kan soms een hele opgave zijn, en de uitkeringstermijn van 52 weken blijkt vaak te kort.
Bron: Assurtief

Advies of meer informatie over brandveiligheid?

Wilt u meer informatie? Teuben Brandbeveiliging is u graag van dienst. Vul het contactformulier in of bel 0598 - 321434