Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

Persbericht doeltreffende inzet blusmiddelen

Maar liefst 3 op de 100 ondernemers hebben jaarlijks te maken met een bedrijfsbrand. Zeker 90% hiervan weet een beginnende brand zelf te blussen met behulp van draagbare blusser of brandslanghaspel. Toch blijkt uit onderzoek van VEBON dat niet iedere ondernemer goed is voorbereid op een brand.
 

Drie jaar onderzoek

Voor de derde keer heeft VEBON een onderzoek onder haar leden gehouden. In 2008 en 2009 richtte het onderzoek zich alleen op onderhoud en inzet van draagbare blussers, in 2010 is dit uitgebreid met onderhoud en inzet van brandslanghaspels. Door dit de komende jaren te herhalen kunnen gegevens steeds verder geanalyseerd worden.
 

Brandblussing

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 90% van beginnende branden effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Een hoog rendement van de inzet van kleine blusmiddelen. Voor het creëren van een brandveilig gebouw is meer vereist dan alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen.
 

Preventief onderhoud brandblusser

Kleine blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn. Brand komt immers altijd onverwacht. Periodiek preventief onderhoud is daarom belangrijk.
 

Knelpunten

Bij circa 12-15% van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dient naast het jaarlijks preventief onderhoud een extra reparatie te worden uitgevoerd ten einde het blusmiddel gebruiksklaar te maken. Deze extra reparaties zijn het gevolg van invloeden van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd beheer.
Verder blijkt dat de zichtbaarheid van kleine blusmiddelen beter kan. Bij brand moet een klein blusmiddel heel snel gevonden kunnen worden.
Wat ook vaak wordt aangetroffen is een verbroken legionella verzegeling, dit levert een onnodig risico voor de volksgezondheid op.
 

Bouwbesluit 2012

Met het nieuwe Bouwbesluit komt de nadruk meer te liggen op eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Meer tussentijdse aandacht voor het gebruiksklaar zijn van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels is op zijn plaats. Bij een beginnende brand kan snel en effectief worden geblust en erger worden voorkomen door het gebruiksklaar zijn van de aanwezige blusmiddelen. Een actie die eenvoudig is te realiseren.

Bron:Vebon.org