Wij stellen ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden en situatietekening voor up
Opstellen van ontruimings- en veiligheidsplattegronden, situatieschetsen

Lees meer...

Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Teuben Brandbeveiliging - Dagelijks actief in de noordelijke provincies
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Al meer dan 25 jaar is Teuben Brandbeveiliging specialist in noodverlichting
Specialisten in brandblussers: voor verkoop, onderhoud en vulstation
Teuben Brandbeveiliging: Specialisten in brandblussers. Verkoop, onderhoud en vulstation.

Lees meer...

BHV Basis

Bedrijfshulpverlening

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd. 

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. 


De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. 
Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd. 

Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. 
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Basis BHV

Elke BHV’er dient eerst de basisopleiding te volgen, deze bestaat uit 2 dagen. Waarvan 1 dag brand & ontruiming en 1 dag eerste hulp, instructie AED is hier bij inbegrepen. Elke dag wordt afgesloten met een examen.

Herhaling BHV

Daarnaast verplicht de Arbo-wet om de kennis en vaardigheden op peil te houden, zodat de BHV’er de taken naar behoren kan uitvoeren. Door de jaarlijks herhaling te volgen wordt hiermee aan de wet voldaan. De herhaling bestaat uit 1 dagdeel brand & ontruiming en 1 dagdeel eerste hulp.